VÄRIT ELÄVÄT Anita Jokinen 10.8 -3.9.2016

Anita Jokinen A4 Kutsu

Tietoisuuteni ajasta, jossa elän yhdistettynä omiin näkemyksiini paikoista ja tuntemuksista ovat taiteeni sisällä olevat väreillä toteutetut ainekset.  Elämänkirjo valikoituna kokonaisuuksina.